Li­ti­gaat­to­ri osa 2: Mi­tä rii­ta-asian me­nes­tyk­se­käs hoi­ta­mi­nen edel­lyt­tää?

13.5.2024

Litigaattori-artikkelisarjassa Lecklén riitatiimiläiset esittelevät tuomioistuinprosessia. Sarjan avausosassa varatuomari Hanna Lehdes esitteli oikeudenkäynnin pääsääntöistä kulkua riita-asiassa ja kakkososassa varatuomari Lauri Pyökäri avaa näkemyksiään siitä, miten tuomioistuimen vakuuttaminen onnistuu.

Riita-asian menestyksekäs hoitaminen tarkoittaa yksinkertaisuudessaan asiakkaan kannalta parhaan mahdollisen lopputuloksen saavuttamista joko vastapuolen kanssa vapaaehtoisesti sovintoneuvotteluin tai tuomioistuimessa. Tuomioistuimessa kyse on siitä, miten saada tuomioistuin vakuuttuneeksi juristin esittämästä kannasta.

Riita-asian hoitamisen epäonnistumisessa on tavallisimmin kyse kompuroinnista heti alussa, jo ennen jutun vireille panemista tuomioistuimessa. Yleisin epäonnistumisen syy on jutun oikeuskysymysten puutteellinen hahmottaminen, jota pystyy perehtymisellä ja ammattitaidon ylläpitämisellä välttämään.  Menestyksekkään asianajon kannalta kaikista tärkeintä on hahmottaa riita-asian juju eli se, mistä jutussa on oikeudellisesti kysymys. Sen jälkeen juttua on osattava ajaa oikeuskysymysten näkökulmasta. Mikäli jutun juridiikkaa ei hallitse, menestys on sattumanvaraista.

Jutun juridiikan ymmärtäminen

Riita-asia on osattava loksauttaa systemaattisesti oikeaan juridiseen koloonsa. Jutussa ongelmat on paikannettava oikein, ja muotoiltava vaatimukset sekä niiden perustelut paikannuksen edellyttämällä tavalla järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia hyväksi käyttäen. Riita-asia on myös sen edetessä pidettävä systemaattisesti oikeassa juridisessa kolossaan. Jos jutun juridiikkaa ei alun perin ole ymmärretty tai siitä ei ole välitetty, asioiden korjaaminen myöhemmin on haasteellista.

Virheellinen ongelmien hahmottaminen vie vääränlaiseen asianajoon ja johtaa helposti epäonnistumiseen – vääriin seikkoihin vetoamiseen, virheelliseen arvioon todistustaakasta tai siitä, mitä näyttöä ja mistä seikoista tulisi esittää. Virheiltä pelastaa riittävä perehtyminen juttuun ja sen juridiikkaan heti toimeksiannon alussa.

Sen jälkeen, kun juristi on hahmottanut, mistä jutussa on oikeudellisesti kysymys, juristi saattaa todeta, kuinka varma jutun oikeudellinen pohja on ja miten juttua kannattaa ajaa. Jutun faktoihin saadaan ryhtiä, kun faktat tuodaan esiin oikeustosiseikkojen yhteydessä ja juridiikka vie juttua, kun kuhunkin oikeustosiseikkaan vedotaan erikseen.

Argumentointi alusta alkaen

Tavallisin vika huonossa asianajossa on se, että jutun faktat hallitsevat kaikkea ajattelua, pahimmillaan kohtalokkaasti. Kun jutun ajamisessa on laiminlyöty juridiikkaa, se ei välttämättä ole kenellekään selvinnyt. Jutun juridiikan tulisi kuitenkin viedä juttua ja faktat tulisi jäsentää jutussa merkityksellisten oikeustosiseikkojen kautta. Kun juridiikka määrittää asianajossa kerrottavat faktat, se pelastaa kertomasta vääriä tai merkityksettömiä tosiseikkoja ja pitää jutun kasassa.

Vaikka jutun juridiikka on tärkein, juttua on argumentoitava alusta alkaen. Argumentointi on tarpeen erityisesti silloin, kun juridiikka on riidanalaista tai muuten asianajon kohteena. Argumentointi on kirjoittamisen ja suullisen esittämisen taitoa. Keskeistä on esittää asiansa selkeästi, luottamusta herättäen ja perusteettomia väitteitä välttäen.

Ylivoimaisen aseman jutussa voi saavuttaa tuntemalla jutun ja sen taustan parhaiten. Juttu on osattava myös siltä kannalta, etteivät kaikki faktat puhu asiakkaan kannan puolesta. Vastaan puhuvien faktojen myöntäminen herättää luottamusta ja voi joissakin tapauksissa johtaa jopa etulyöntiaseman saavuttamiseen. Parhaat edellytykset punnita seikkojen merkitystä ja ottaa juttu haltuun on silloin, kun tuntee jutun juridiikan.

Menestynyt tiimimme palveluksessasi

Hyvä juristi ilmaisee vaikeat ja monimutkaiset asiat yksinkertaisesti. Onnistumisen perusedellytys on taito kiteyttää. Asian ydintä ei kannata kadottaa. Jutun jujun hahmottamisesta ja asian ytimen kiteyttämisestä on säännönmukaisesti seurannut asiakkaan kannalta paras mahdollinen lopputulos.

Menestynyt tiimimme hoitaa vuosittain kymmeniä riita- ja sovitteluprosesseja sekä oikeudenkäyntejä yleisissä tuomioistuimissa ja välimiesmenettelyissä. Tiimiläiset edustavat asiakkaitaan myös hallintotuomioistuimessa ja markkinaoikeudessa käsiteltävissä asioissa. Riidanratkaisutiimin käytössä on myös muu Lecklén osaaminen ja näin tiimi saa tukea mm. riidan verotuksellisiin ja taloudellisiin kysymyksiin sekä muuta spesifiä lisäosaamista ydintiimin ulkopuolisilta muilta varatuomareiltamme/ juristeiltamme.

Lauri Pyökäri

lauri.pyokari@leckle.fi

 

 

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Krista Hänninen
Krista Hänninen

Oikeusnotaari, trainee

040 186 3471

krista.hanninen@leckle.fi

Tutustu
Simo Kahelin
Simo Kahelin

Juristi

040 620 1185

simo.kahelin@leckle.fi

Tutustu
Tuure Kolehmainen
Tuure Kolehmainen

Varatuomari

040 193 7198

tuure.kolehmainen@leckle.fi

Tutustu
Hanna Lehdes
Hanna Lehdes

Varatuomari

040 730 3664

hanna.lehdes@leckle.fi

Tutustu
Lauri Pyökäri
Lauri Pyökäri

Varatuomari

040 128 4489

lauri.pyokari@leckle.fi

Tutustu