Taloudellinen Due Diligence

Ta­lou­del­li­nen Due Di­li­gence

Oletko suunnittelemassa yritys- tai kiinteistökauppaa?

Yksi olennainen kiinteistö- tai yrityskaupan toteutukseen kuuluva osa on huolellisesti suoritettu taloudellinen Due Diligence -tarkastus, jonka tavoitteena on selvittää ostajalle kauppaan mahdollisesti liittyviä riskejä ja vastuita. Tyypillisesti tarkastus suoritetaan aie- tai esisopimuksen allekirjoituksen jälkeen ja sen laajuudesta sovitaan asiakkaan kanssa aina tapauskohtaisesti.

Taloudellisessa Due Diligence -tarkastuksessa analysoimme kohdeyhtiön taloudellista tilannetta aie- tai esisopimuksen perusteella laaditun aineistopyyntölistauksen perusteella saatuun aineistoon, mahdollisiin lisätietopyyntöihin sekä haastatteluihin pohjautuen. Kauppaneuvotteluiden kannalta oleellista on muodostaa riittävän hyvä kuva tulevaisuuden näkymistä sekä varmistua siitä, että kauppahinta perustuu oikeisiin historiatietoihin. Koska taloudellisen due diligence -tarkastuksen yhteydessä tarkastaja saa käyttöönsä kaikkeen tarkastuksen kohteena olevan yhtiön aineistoon, on myyjän syytä huolehtia salassapitosopimuksen laatimisesta ennen tarkastuksen aloittamista. 

Kauttamme saatte tarvittaessa käyttöönne myös taloudellisen Due Diligence -tarkastukseen tarvittavan datahuoneen hallinnointiin liittyvät palvelut (tähän linkki datahuone -palveluun) tietoturvallisesti. 

Hinta:

Tapauskohtaisesti sovittava kiinteä hinta tai kustannusarvio. Taloudellisen Due Diligence -tarkastuksen laajuus vaihtelee merkittävästi tarkastuksen kohteen toimialasta ja koosta riippuen. Myös toimeksiannon rajauksella voidaan vaikuttaa kustannustasoon.

Varaa maksuton alkukartoitus tai lähetä viesti

Varaa

    Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.

    Lähetä viesti

      Lomake on suojattu roskapostin estämiseksi Googlen reCAPTCHA-palvelulla, johon liittyy palvelun tietosuojaseloste ja käyttöehdot.