Sa­mi-Pet­te­ri Ki­vi­mä­ki

Johtamisen konsultti
040 139 5780
sami-petteri.kivimaki@leckle.fi
Tradenomi

Olen valmentavan johtamisen ammattilainen. Toimin tällä hetkellä SJK-konsernin toimitusjohtajana vastaten konsernin kokonaisuudesta mm. urheilu-ja tapahtumaliiketoiminnoistamme, jonka lisäksi teen Lecklélle johtamiseen liittyvää sisäistä konsultointia. Minulla on lisäksi 15 vuoden kokemus urheilun ammattivalmentajana. Olen valmentanut sekä miesten että naisten huippujoukkueita menestyksekkäästi, mistä saatuja oppeja olen tuonut yrityselämään valmennusten ja motivointipuheenvuorojen voimin. Valmennan ja sparraan niin esimiehiä kuin laajempia ryhmiä ja tiimejä.

Laaja kokemus urheiluvalmentamisen- ja johtamisen saralta sekä nykyisen työni kautta saadut kokemukset liike-elämästä luovat vahvan ja monipuolisen pohjan valmennuksilleni. Vahvuuksiani valmennuksessa ovat konkreettinen ja motivoiva lähestymistapa, rentoa ja osallistavaa ilmapiiriä unohtamatta. Esimiestyön ja tiimin johtamisen haasteiden voittaminen, tavoitteiden asettaminen ja saavuttaminen sekä tiimityöskentelyn optimointi ovat erityisosaamistani. Uskon johtamisessa johtajan henkilökohtaisen esimerkin, osallistavan ilmapiirin sekä päivittäisen laadukkaan ja systemaattisen tekemisen merkitykseen menestyksen luomisessa.

Erityisosaamisalueet