Nyt on ai­ka tar­kas­taa käyt­tä­mä­si kil­pai­lu­kiel­toa kos­ke­vat so­pi­muk­set

8.4.2020

”Tiedon merkitys tuotannontekijänä on kasvanut merkittävästi. Tällä on omat vaikutuksensa yritysten tiedon suojaamisen tarpeeseen. Toisaalta henkilöstön mahdollisuudet hyödyntää osaamistaan ja liikkua työmarkkinoilla ovat osin vastakkaisia intressejä, jotka kilpailukieltosopimusten sääntelyssä on otettava huomioon.”

Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) selvityksessä kilpailukieltosopimusten ja salassapitosopimusten käytöstä katsottiin, että kilpailukieltosääntelyn nykytila ei kaikilta osin enää vastaa työelämässä tapahtuneita muutoksia. Selvitysmies esitti vaihtoehtoisia lähestymistapoja asian ratkaisemiseksi muun muassa kilpailukieltosopimusten käytön edellytysten tiukentamista ja lainsäädännön täsmentämistä ja ajantasaistamista. TEM:n 19.9.2018 asettama työryhmä on arvioinut useita vaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi ottaen huomioon eri näkökantoja ja mielipiteitä. Lain muuttamisvaihtoehdoista on keskitytty sellaisiin, joilla voitaisiin vaikuttaa kilpailukieltosopimusten liialliseen käyttöön ilman tapauskohtaista varmistumista siitä, että kilpailukieltosopimukselle säädetyt edellytykset täyttyvät.

Yhtenä näkökulmana lainsäädäntömuutosten vaihtoehtojen tarkastelussa on otettava huomioon työsuojeluviranomaisten työsopimuslain valvonnan resurssit ja käytännöt. Työryhmän mukaan lainsäädäntömuutokset tulisi tehdä siten, että lain täytäntöönpanoa voitaisiin tehostaa myös valvonnan kautta ja valvontaviranomaisten resurssien järkevällä käytöllä.

Toimijoiden kannattaa tarkastaa omat voimassaolevat työsopimuksensa kilpailukieltojen osalta ja tulkita niitä alla mainittujen lainmuutosvaihtoehtojen kannalta jo meneillään olevassa lainvalmisteluvaiheessa. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää sopimuksia tarkasteltaessa niihin vaihtoehtoihin, joissa työnantajan korvausvelvollisuus laajenisi nykytilasta. Mikäli tarvitset tukea omien sopimustesi läpikäyntiin, ota rohkeasti yhteyttä meihin!

Työryhmä on tarkastellut seuraavia vaihtoehtoja lainsäädännön muuttamiseksi:

 • kilpailukieltosopimuksen käytön rajaaminen nimenomaisesti vain johtavassa tai työnantajan toiminnan kannalta muutoin erityisasemassa oleviin työntekijöihin
 • sopimuksen muotovaatimukset
 • kilpailukieltoehdon lisääminen työntekijälle selvitettäviä ehtoja koskevaan työsopimuslain 2 luvun 4 §:n luetteloon
 • velvollisuus antaa työntekijälle kirjalliset perustelut sopimuksen perusteena olevasta erityisen painavasta syystä
 • työntekijän oikeus saada milloin tahansa työsuhteen aikana työnantajalta lausunto, jossa kerrotaan erityisen painava syy kilpailukieltosopimukselle sekä missä laajuudessa työnantaja siihen vetoaa sekä velvollisuus työntekijän pyynnöstä neuvotella kilpailukieltosopimuksen sitovuudesta tai sisällöstä
 • korvauksettomien kilpailukieltosopimusten enimmäiskeston (kuusi kuukautta) lyhentäminen
 • sopimussakon enimmäismäärän alentaminen
 • sopimussakon käytön kieltäminen
 • korvausvelvollisuuden ulottaminen kaikkiin, myös alle kuuden kuukauden pituisiin kilpailukieltosopimuksiin
 • työnantajan korvausvelvollisuus ilman erityisen painavaa syytä tehdystä kilpailukieltosopimuksesta
 • kilpailukieltosopimusten rekisteröinti ja kilpailuviranomaisten toimivallan muuttaminen kattamaan kilpailukieltosopimusten etu- ja jälkikäteinen valvonta
 • kilpailukieltosopimuksen käytön kieltäminen, kun liikesalaisuuksia suojataan myös saman työntekijän kanssa tehdyllä salassapitosopimuksella
 • kilpailukieltosopimusten kieltäminen.

Keskusteluja on käyty myös siitä, että tilanteessa, jossa yksittäisistä lainsäädäntömuutoksista olisi vain rajoitettua hyötyä, saattaisivat useiden vaihtoehtojen yhdistelmät olla perusteltuja.

Mahdollisen lainsäädäntömuutoksen osalta tulee kuitenkin muistaa, ettei sen toteutuminen ole varmaa. Mainittuun lopputulokseen voitaisiin TEM:n työryhmän mukaan päätyä muun muassa siitä syystä, että kilpailukieltosopimusten tekemiselle on työsopimuslaissa jo ennestään asetettu tiukat edellytykset ja rajattu yhteiskunnallisesti haitallisten kilpailukieltosopimusten käyttöä. Hallituksen esitys kilpailukieltosopimusten rajoittamiseksi on arvioitu esiteltäväksi elokuussa 2020 viikolla 35.

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Riikka Urtti
Riikka Urtti

Varatuomari, Keski-Suomen aluejohtaja

040 730 3485

riikka.urtti@leckle.fi

Tutustu
Simo Kahelin
Simo Kahelin

Juristi

040 620 1185

simo.kahelin@leckle.fi

Tutustu
Tuure Kolehmainen
Tuure Kolehmainen

Varatuomari

040 193 7198

tuure.kolehmainen@leckle.fi

Tutustu
Lauri Pyökäri
Lauri Pyökäri

Varatuomari

040 128 4489

lauri.pyokari@leckle.fi

Tutustu
Jukka-Pekka Tyni
Jukka-Pekka Tyni

Yhteistyökumppani

040 513 7577

jukka-pekka.tyni@leckle.fi

Tutustu