Pei­tel­lyn osin­gon ve­ro­tus ki­ris­tyi

29.4.2024

Mikä on muuttunut?

Verovuodesta 2023 alkaen peitellyn osingon verovapaa osa poistui. Aiemmin peitelty osinko verotettiin edun saajalla 75 prosenttisesti ansiotulona ja loput 25 prosenttia oli verovapaata. Nykyään peitelty osinko on kokonaan veronalaista ansiotuloa.

Valtaosa peitellystä osingosta havaitaan verotarkastusten yhteydessä. Lisäksi peiteltyä osinkoa voidaan havaita esimerkiksi yhtiön jättämien veroilmoitusten perusteella. Käytännössä muutos realisoituikin verovelvollisille vasta verovuoden 2023 päätyttyä.

Mitä on peitelty osinko?

Peitelty osinko tarkoittaa osakkuusaseman perusteella saatua etuutta, jota ei olisi syntynyt toisistaan riippumattomien osapuolten välille. Peitellyn osingon säännöksiä sovelletaan osakeyhtiön ja sen osakkaan välisiin toimiin. Yleensä peiteltyä osinkoa saava osakas omistaa enemmistön yhtiön osakekannasta tai hänellä on muutoin määräysvalta yhtiössä. Myös osakkaan lähipiiri, kuten puoliso, lapsi tai vanhempi voi olla peitellyn osingon saajana, mutta saatu etu verotetaan tästä huolimatta yhtiön osakkaalla.

Esimerkkinä peitellyn osingon muodostumisesta ovat tilanteet, joissa osakas käyttää yhtiön omaisuutta, eikä maksa siitä käypää vuokraa tai käytöstä saatua etua ei ole käsitelty luontoisetuna. Peitellyksi osingoksi voidaan katsoa myös muun muassa omien osakkeiden hankkiminen ja lunastaminen sekä osakepääoman alentaminen, mikäli toimia ei tehdä kaikkien säännösten mukaisesti.

Osakkaan saaman peitellyn osingon verotus

Osakkaan verotuksessa peitellyn osingon määräksi eli veronalaiseksi tuloksi katsotaan käyvän hinnan ja käytetyn hinnan erotus. Osakkaan saama tulo katsotaan sen verovuoden tuloksi, jolloin se on nostettu, merkitty tilille tai muutoin saatu hallintaan.

Peitelty osinko on lakimuutoksen myötä kokonaan osakkaan veronalaista ansiotuloa. Saatu etuus verotetaan bruttomääräisenä, eli siihen sisällytetään myös mahdollinen arvonlisävero.

Yhtiön verotus

Mikäli yhtiön todetaan jakaneen peiteltyä osinkoa osakkaalleen tai tämän lähipiirille, menetellään yhtiön verotuksessa siten kuin olisi käytetty käypää hintaa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhtiölle tuloutetaan saamatta jäänyt tulo tai perusteetta vähennetty meno. Verotuksen muutokset kohdistetaan yhtiön sille verovuodelle, jonka tulokseen peitelty osingonjako vaikuttaa.

Korjausyritykset eivät muuta toimen alkuperäistä luonnetta

Yhtiön ja osakkaan välinen toimi voi herättää Verohallinnon mielenkiinnon, jolloin Verohallinto saattaa lähettää asiakkaalleen selvityspyynnön. Tässä vaiheessa oikeustoimen peruuttaminen tai korjaaminen eli niin sanottu tehokas katuminen ei ole enää mahdollista.

Peiteltyä osinkoa koskevan lakipykälän soveltaminen tapahtuu aina viranomaisten aloitteesta. Ennen peitellyn osingon määräämistä verovelvolliselle lähetetään kuulemiskirje, jolla varataan mahdollisuus vastineen tai muun selvityksen antamiseen. Myöskään tässä vaiheessa tehokas katuminen ei muuta mahdollista peitellyn osingon määräämistä taikka tulevaa veronkorotusta. Siksi yhtiön ja osakkaan välisissä toimissa ennakointi on tärkeää, jotta peitellyn osingon verotukseen ei päädyttäisi.

Lopuksi

Yhtiön ja osakkaan välisissä liiketoimissa kannattaa ottaa yhteys asiantuntijaan jo hyvissä ajoin, jotta voimme yhdessä varmistaa, ettei suunniteltuun toimeen sisälly riskiä peitellystä osingosta. Mikäli kaipaat apua ennakointiin liittyen tai verottajalta saadun selvityspyynnön vastauksen laatimiseen, autamme mielellämme.

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Hanna Huhtala
Hanna Huhtala

CEO, Lecklé Oy

040 048 4308

hanna.huhtala@leckle.fi

Tutustu
Tero Kurvinen
Tero Kurvinen

CEO, Lecklé Corporate Finance Oy

040 352 8382

tero.kurvinen@leckle.fi

Tutustu
Juho Wallenberg
Juho Wallenberg

Varatuomari

040 162 5687

juho.wallenberg@leckle.fi

Tutustu
Arja Lehto
Arja Lehto

Veroasiantuntija

040 709 2833

arja.lehto@leckle.fi

Tutustu
Enni Alanko
Enni Alanko

Arvonlisäveroasiantuntija

040 685 0935

enni.alanko@leckle.fi

Tutustu
Krista Hänninen
Krista Hänninen

Oikeusnotaari, trainee

040 186 3471

krista.hanninen@leckle.fi

Tutustu
Anu Jokinen
Anu Jokinen

Veroasiantuntija

041 543 6365

anu.jokinen@leckle.fi

Tutustu
Noora Koskimäki
Noora Koskimäki

Arvonlisäveroasiantuntija

050 574 7523

noora.koskimaki@leckle.fi

Tutustu
Eveliina Laakso
Eveliina Laakso

Arvonlisäveroasiantuntija

040 668 5720

eveliina.laakso@leckle.fi

Tutustu
Suvi Lindfelt
Suvi Lindfelt

Veroasiasiantuntija

040 187 5606

suvi.lindfelt@leckle.fi

Tutustu
Matias Lintula
Matias Lintula

Veroasiantuntija

050 534 9415

matias.lintula@leckle.fi

Tutustu
Jari Ramberg
Jari Ramberg

Veroasiantuntija

040 824 0457

jari.ramberg@leckle.fi

Tutustu
Juho Ranta-Ylitalo
Juho Ranta-Ylitalo

Veroasiantuntija

juho.ranta-ylitalo@leckle.fi

Tutustu

Aiheeseen liittyvät palvelumme…