Työ­noh­jaa­ja on joh­ta­jan pei­li koh­ti pa­rem­paa hy­vin­voin­tia ja suo­ri­tus­ky­kyä

12.2.2024

Menestyksellinen ja inhimillinen johtamistyö vaatii johtamiskompetenssin lisäksi hyvinvointia ja suorituskykyä. Kun johtaja tekee töitä muiden parhaaksi, tarvitsee hän peilin, jonka avulla huolehtia omasta suorituskyvystä ja hyvinvoinnista.

Tämä peili on ammattitaitoinen työnohjaaja.

Milloin viimeksi pysähdyit ajattelemaan työtäsi? Tietoisesti, suunnitellusti ja tavoitteellisesti, et hampaita pestessä tai keskellä parasta uniaikaa?

Ihmisten johtamista pidetään yhtenä johtamisen vaikeimpana osa-alueena. Ihmisten johtaminen vaatii kompetenssia, joka tietoisesti toteutettuna lähtee itsetuntemuksesta ja itsensä johtamisesta, josta Lecklén Tommi Pärmäkoski blogitekstissään ansiokkaasti kirjoitti. Toisaalta ihmisten johtaminen vaatii rinnalleen selkeät rakenteet, struktuurit ja pelisäännöt, joiden puitteissa on mahdollista toimia. Struktuurin merkityksestä voit lukea lisää Lecklén Juuli-Maria Vuoren tekstistä. 

Parhaimmillaan ihmisten johtaminen on laadukasta vuorovaikutusta, edellytysten luomista ja mahdollistamista. Se on myös suotuisan vauhdittamista ja esteiden raivaamista niin, että jokainen työntekijä haluaa ja voi tehdä parhaansa. Tämän päivän modernit valmentavat johtajat ja esihenkilöt tekevät työtä muiden parhaaksi, jolloin on merkityksellistä huolehtia myös siitä, että johtaja itse saa työhönsä riittävää tukea.

Kun olet johtajana muita varten, kuka on sinua varten?

Työnohjaus on hetki, jolloin on lupa jättää työarjen pyöritys taka-alalle, laittaa puhelin ja sähköposti sivuun, hengittää rauhassa ja reflektoida oman, tiimin tai työyhteisön kannalta merkityksellisiä asioita.

Työnohjauksessa pääset ohjatusti oivaltamaan - oppimaan, kehittämään ja löytämään inhimillisiä, mutta tehokkaita tapoja tehdä omaa työtä persoonallisia vahvuuksiasi hyödyntäen. Työnohjaus on tavoitteellinen työmenetelmä oppimisen edistämiseen, johtamis- ja esihenkilötaitojen sekä organisaation kehittämiseen. Kun on aikaa ajatella työtään eri näkökulmista, halua lisätä itsetuntemusta ja reflektion kautta oppia kokemuksistaan, on mahdollista vahvistua sekä muuttaa ajattelu- ja toimintamalleja tarkoituksenmukaisesti tavoitteen suuntaan. Työnohjaus on aina luottamuksellinen prosessi.

Kuka vaatii - minä vai joku muu?

Johtaminen on kokonaisvaltaista työtä.  Yksinäisyys ja riittämättömyyden tunne, ajanhallinta, työn rajaaminen sekä priorisointi, kehittäminen ja uudet ideat altistavat niin positiiviselle- kuin negatiiviselle kuormitukselle. Tuolloin myös työssä jaksaminen on toisinaan koetuksella.
Samaan aikaan johtajuus on täynnä ristiriitoja. Teit mitä tahansa, aina jollakin on jotain sanomista jostain näkökulmasta. Riittävyyden tunnetta voi auttaa löytymään, kun tiedostaa mikä riittää, ja kenelle. Mitä paremmin johtajana pystyt nämä ominaispiirteet ja ristiriidat ymmärtämään ja hyväksymään, sen paremmat edellytykset sinulla on johtajana toimimiseen. Työnohjauksessa on mahdollista pysähtyä ymmärtämään johtajuuden ristiriitoja.  Milloin riittämättömyyden tunteet ovat ammatillisen pätevyyden tunteita? Milloin koet riittävyyden tunteita? Tiedostatko mikä on riittävää?

Johtajuus on taito, jota voi oppia reflektion ja harjoittelun kautta

Yksittäiset asiat muodostavat arjessa toistuessaan toimintakulttuurin, joka on täynnä rutiineja. Loppupeleissä niillä on väliä, kovienkin asioiden keskelle tarvitaan lempeitä rutiineja. Ne toistuvat kymmeniä, satoja, tuhansia kertoja vuosien saatossa. Asiat kehittyvät toistojen kautta, samoin kaikki taidot. Johtaminen on myös taito, jota voi kehittää ja vahvistaa, kun asioita tiedostaa. Työnohjauksen avulla on mahdollista päästä kiinni työnteon tapoihin ja löytää inhimillisesti kestäviä, vastuullisia ja tuloksellisia näkökulmia johtamiseen. Usein meillä on jo tarvittavaa tietoa, mutta se on osattava siirtää käytäntöön. Työnohjaus on kokemuksellista oppimista, jonka avulla myös johtamiskompetenssia on mahdollista lisätä.

Johtaminen ja toimiminen kompleksisessa ympäristössä vaatii kompetenssia. Vaativa ja paineinen työ vaatii ammattitaitoisen työnohjaajan. Ulkopuolisen peilin, jonka kanssa asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin, selkeyttää omia ajatuksia ja näkemyksiä työstä sekä toimintatavoista, laajentaa näkökulmia ja löytää ratkaisuja.

Työnohjaus on strateginen valinta

Koulutetulta työnohjaajalta löytyy muiden koulutusten ja elämänkokemusten lisäksi n.2,5 vuoden koulutus työnohjaukseen.

Kun työ on vaativaa, vaaditaan samaan aikaan keinoja purkaa tunteita ajatuksia ja kokemuksia niistä oppien, jotta saamme tilaa uudelle ja voimme pysyä hyvinvoivina ja suorituskykyisinä inhimillisinä ihmisten johtajina. Jokaisen ihmisen on hyvä pysähtyä säännöllisesti ajattelemaan, miten kannattaisi toimia.

Johtajakin on ihminen, jolla on inhimilliset tarpeet pysähtyä sekä tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi.

Työnohjaus voi olla strateginen valinta ja pitkän aikavälin investointi suorituskykyyn, työhyvinvointiin sekä taitojen vahvistamiseen. Säännöllinen arjen hektisyyden rikkoja.

Lecklé HR-palveluiden kautta on saatavilla työnohjausta johtajille, esihenkilöille, tiimeille, ryhmille ja työyhteisöille työelämän moninaisissa tilanteissa.  Työnohjauspalvelumme räätälöidään asiakkaan tarpeiden mukaan ja se taipuu niin yksilö, tiimi kuin työyhteisötasolle. Palvelu on mahdollista toteuttaa paikan päällä tai etäyhteyksin.

Kaisa Pelanteri
Lecklé HR Palvelut
Työnohjauspalvelut

Jaa artikkeli

Aiheen asiantuntijamme

Sami-Petteri Kivimäki
Sami-Petteri Kivimäki

CEO, Lecklé HR Lead Oy

040 139 5780

sami-petteri.kivimaki@leckle.fi

Tutustu
Tytti Haaranen
Tytti Haaranen

Varatuomari, HR-lakipalvelut

040 071 9743

tytti.haaranen@leckle.fi

Tutustu
Markku Haapasalmi
Markku Haapasalmi

Johtamisen valmennukset, mentorointi

040 067 7211

markku.haapasalmi@leckle.fi

Tutustu
Kaisa Pelanteri
Kaisa Pelanteri

Työnohjauspalvelut

040 701 4928

kaisa.pelanteri@leckle.fi

Tutustu
Tommi Pärmäkoski
Tommi Pärmäkoski

Johtamisen valmennukset

040 703 9900

tommi.parmakoski@leckle.fi

Tutustu
Tuomas Tuokkola
Tuomas Tuokkola

Johtamisen valmennukset

044 089 0100

tuomas.tuokkola@leckle.fi

Tutustu
Juuli-Maria Vuori
Juuli-Maria Vuori

Johtamisen valmennukset ja konsultointi

040 714 5548

juuli-maria.vuori@leckle.fi

Tutustu